Dag van de actieve burger

Actief burgerschap is voor het GO! geen loos begrip.

Daarom zetten we vandaag, ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van het GO! actief burgerschap extra in de kijker!

Tijdens de lessen mens en maatschappij hebben de leerlingen reeds op verschillende manieren kunnen ervaren dat we allemaal uniek zijn.

We leren tijdens de ateliers dat we moeten samen leven en respect moeten tonen voor elkaar.

Vandaag zetten we dit om in de praktijk!

MPI Het Vindingrijk ging vandaag sporten in de MEOS samen met enkele kinderen uit de tweede graad van basisschool De Driesprong. Op deze manier leerden we samen spelen en samen sporten met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

Het was een unieke kans om te ondervinden dat we allemaal anders zijn, maar toch gelijk!