EMB

Op onze school hebben wij ook een groep EMB.

Dit is een klas voor kinderen die naast een ernstig mentale beperking ook een motorische beperking hebben. Daarnaast kan er ook een bijkomende problematiek aanwezig zijn zoals longproblemen, metabole aandoeningen, epilepsie,…

Voor deze groep vertrekken we vanuit basale stimulatie van Andreas Frölich: via stimulatie ervaringen opdoen om zich zo ver mogelijk te ontplooien.

Verder krijgt deze groep onder andere hippotherapie, hydrotherapie en Bobath-therapie om ook aan zoveel mogelijk noden van deze kinderen tegemoet te komen.