Ervaarteam

Ervarend leren door te handelen.

Respect voor de eigenheid van het kind.

Vaardigheden aanleren.

Aandacht voor het sociaal emotionele.

Actieve lessen.

Rijkere kennis door thematisch werken.