Type Basisaanbod

De leerklassen bieden onderwijs aan leerlingen met een attest type basisaanbod.

Basisvaardigheden als spreken en luisteren, lezen en schrijven en rekenen worden stapsgewijs aangeleerd, om ze nadien te kunnen toepassen bij meer uitdagende en moeilijkere opdrachten. Belangrijke aandachtspunten zijn het werk – en leertempo leren vasthouden en bouwen aan zelfvertrouwen.

Doelgroep

 • 7 tot 13-jarigen
 • kinderen met een algemene leervertraging of een leer- en/of ontwikkelingsstoornis

Onze aanpak

Het vindingrijk gelooft in de ontwikkelingskansen van alle leerlingen

 • niveaugroepen voor taal, wiskunde en lezen
 • groep functionele wiskunde
 • initiatie computergebruik
 • basisleerstof wordt aangebracht:
  – in kleine stapjes
  – met concreet materiaal
 • opbouwen werkhouding, goede sociale attitudes en positief zelfbeeld
 

We stimuleren onze leerlingen om het geleerde zoveel mogelijk in beweging te zijn, zowel in het kader van de ontwikkelingsdoelen. Bewegen tijdens en tussen de lessen: rekenen, tellen en meten op de speelplaats, leren oversteken op straat, karweitjes in de kinderboerderij en de moestuin,… Regelmatig wordt er gewandeld naar de bibliotheek of de winkel.
We hebben een hart voor elke leerling en zijn ervan overtuigd dat ze alle kansen verdienen. De talenten en interesses van de leerlingen vormen steeds het vertrekpunt. Het doel is om die samen te ontdekken en verder te ontplooien.  

 

We gaan met de leerlingen op verkenning in de brede omgeving en halen de wereld binnen in de klas. Bij elk thema bekijken we wat er in de buurt te bewonderen of te beleven valt, en indien mogelijk brengen we een bezoek of vragen we iemand van buiten de school om in de klas zijn verhaal te vertellen. Ouders zijn steeds welkom om een handje toe te steken.
Alle doelen worden op een creatieve manier verwerkt in thema’s. De leerlingen worden telkens gedurende een hele periode ondergedompeld in een nieuw thema.