Type Basisaanbod

De leerklassen bieden onderwijs aan leerlingen met een attest type basisaanbod.
Basisvaardigheden als spreken en luisteren, lezen en schrijven en rekenen worden stapsgewijs aangeleerd, om ze nadien te kunnen toepassen bij meer uitdagende en moeilijkere opdrachten. Belangrijke aandachtspunten zijn het werk – en leertempo leren vasthouden en bouwen aan zelfvertrouwen.

We houden binnen ons aanbod rekening met alle leerlingen. We zorgen voor herkenbaarheid, voorspelbaarheid, rust en structuur om tot leren te komen.

Doelgroep

 • 7 tot 13-jarigen
 • kinderen met een algemene leervertraging of een leer- en/of ontwikkelingsstoornis

Onze aanpak

Het vindingrijk gelooft in de ontwikkelingskansen van alle leerlingen

 • niveaugroepen voor taal, wiskunde en lezen
 • groep functionele wiskunde
 • initiatie computergebruik
 • basisleerstof wordt aangebracht:
  – in kleine stapjes
  – met concreet materiaal
 • opbouwen werkhouding, goede sociale attitudes en positief zelfbeeld