Bijzondere leermeesters

Net als alle GO! scholen is het vindingrijk een pluralistische school.
Dit betekent dat elke ouder de mogelijkheid heeft om voor zijn kind – vanaf de lagere school- een levensbeschouwing te kiezen die het best aanleunt bij de overtuiging van het gezin.
Er worden 6 erkende godsdiensten en niet- confessionele zedenleer aangeboden .
Op die manier hopen we als GO!-school ons steentje bij te dragen tot een verdraagzame en harmonieuze maatschappij.

Hier komt binnenkort een afbeelding van onze leerkrachten LBV.

 

Rennen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan is wat we hier leren. We ontdekken onze sterktes en ontplooien onze vaardigheden. In de turnzaal, maar het liefst in de buitenlucht !

Samenwerken is onze troef. Wij ondersteunen onze collega’s klastitularissen bij lessen ASV of Muzische Vorming. Wij doen dit zowel binnen de klaswerking als daarbuiten.

Hier komt binnenkort een afbeelding van onze ondersteuners.