Bijzondere leermeesters

Net als alle GO! scholen is Het vindingrijk een pluralistische school.
Dit betekent dat elke ouder de mogelijkheid heeft om voor zijn kind – vanaf de lagere school- een levensbeschouwing te kiezen die het best aanleunt bij de overtuiging van het gezin.

Hier komt binnenkort een afbeelding van onze leerkrachten LBV.

 

Rennen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan is wat we hier leren. In de turnzaal, maar het liefst ook in de buitenlucht !

Samenwerken is onze troef. Wij ondersteunen onze collega’s klastitularissen bij lessen ICT, LO of Muzische Vorming.

Hier komt binnenkort een afbeelding van onze ondersteuners.