Een nieuw schooljaar, nieuwe leerlingen, vernieuwde lokalen

In de vakantie werd er hard gewerkt ! Om het voor leerkrachten en leerlingen zo aangenaam mogelijk te maken werden er een aantal grote weken uitgevoerd.

                                                             

Zo kreeg de refter een nieuw plafond, de turnzaal een nieuwe vloer. Een aantal klaslokalen werden geschilderd en verfraaid !

                                                   

De jongere kinderen worden ook in de watten gelegd!  Zo is er een nieuwe snoezelruimte waar we kunnen genieten en relaxeren van licht en geluid.