Internaat

Onze school werkt nauw samen met internaat ‘het punt’.

‘Het punt’ is een internaat voor kleuters en jongeren met een lichte tot ernstig mentale beperking (type basisaanbod en type 2) alsook voor leerlingen met een fysische beperking (type 4). Jongeren met bijkomstige leerstoornissen en of autismespectrumstoornis zijn eveneens welkom.

Hierbij richten wij ons op de mogelijkheden van het kind/jongere om diverse vaardigheden maximaal te ontwikkelen.

 

Het (begin) Punt… naar een zo zelfstandig mogelijk leven…

Uw kind is… het middelPunt

Ons internaat is… het contactPunt

Het rustPunt… voor u en uw kind

 

 

Voor meer informatie kan je terecht op hun website: