Ondersteuningsteam

Aan onze school is ook een ondersteuningsteam gekoppeld “Kolibrie”. Het is een
samenwerkingsverband waarbij expertise gedeeld wordt in scholen van het
gewoon onderwijs.

Onze scholengroep 23 (Meetjesland) werkt voor dit ondersteuningsteam samen met
scholengroep 24 (regio Deinze).
Op deze manier bieden wij ondersteuning op schoolniveau, op klasniveau
of op leerlingniveau.

Meer gedetailleerde uitleg kan u vinden in de tekst van Kolibrie.