Paramedici

 

Ergotherapie heeft als doel de algemene ontwikkeling van de leerling(en) te optimaliseren. Specifiek hebben de ergotherapeuten aandacht voor disfuncties op motorisch, cognitief, sociaal-emotioneel, orthopedisch en orthopedagogisch vlak. De focus ligt op het bereiken van een individueel bepaalde, optimale functionele zelfstandigheid en integratie in de samenleving.

 

 

Het doel van kinesitherapie is het kind zo optimaal mogelijk begeleiden in zijn motorisch functioneren, rekening houdend met de totale persoonlijkheidsontwikkeling. Hoe groter de beperking van de bewegingsmogelijkheden van het kind, hoe specifieker de aanpak van de kinesitherapeut t.o.v. het kind en zijn omgeving.

 

 

Het doel van logopedie is het optimaliseren van communicatie- en taalvaardigheden, schoolse vaardigheden en sociale en emotionele vaardigheden.

 

Onze zorgkundigen.
 

De kinderverzorgsters streven naar passende verzorging, hulp bij dagdagelijkse activiteiten en  werken mee in de werking van de klassen. Ze ondersteunen de klastitularissen voor tal van activiteiten.

 

 

De maatschappelijk werker zorgt voor de begeleiding en ondersteuning van de leerling en het gezin. Ze voert in functie daarvan gesprekken met externe diensten, ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken. Ze biedt school-loopbaanbegeleiding aan de leerlingen, staat in voor crisisinterventies en volgt afwezigheden op. Daarnaast kunnen ouders bij haar terecht met vragen rond verhoogde kinderbijslag en vrijetijdsbesteding.

 

 

De psychologe voert gesprekken met leerlingen , ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Ze biedt ondersteuning aan het team bij het formuleren van de hulpvraag van de leerling en het opstellen van het handelingsplan. De psychologe biedt socio-emotionele begeleiding aan de leerlingen en staat in voor crisisinterventies. Daarnaast kunnen ouders en/of opvoedings-verantwoordelijken bij haar terecht met opvoeding- en onderwijs gerelateerde hulpvragen.

 

 

De taak van de verpleegster bestaat erin te waken over de gezondheid en het algemeen welzijn van de leerlingen. Per leerling houdt zij een medisch dossier bij. Indien nodig vraagt ze bijkomende gegevens aan de behandelende arts. De verpleegster geeft de nodige inlichtingen door aan de leerkrachten neemt en woont de klassenraden bij. Ze verstrekt medicatie, volgt de hygiëne van de leerlingen op en biedt EHBO.