Pedagogisch Coördinator

 

Ik vorm de verbinding tussen de directie en de klastitularissen. Ik bied ondersteuning en coaching aan de leerkrachten en help de directeur met beleids-ondersteunende taken. Ik volg de klassenraden op en neem ook de GOK-werking voor mijn rekening.