Opvang

Op onze school wordt voor- en naschoolse opvang ingericht.

Uren

– ’s morgens van 7u00 tot 8u15

– ’s avonds van 16u00 tot 17u45

woensdagnamiddag van 12u15 tot 18u00

Bijdrage

– voor het 1ste kind: € 1,70 per uur

– voor het 2de kind uit hetzelfde gezin: € 1,40 per uur

– voor het 3de kind uit hetzelfde gezin: € 0,90 per uur

– voor het 4de kind uit hetzelfde gezin: € 0,60 per uur

Werkwijze

Om beroep te kunnen doen op deze opvang moet een formulier ingevuld en afgegeven worden op het secretariaat of bij de opvang zelf.

De leerlingen die gebruik maken van de opvang worden door de ouders zelf gebracht en ook zelf afgehaald.