School

Beste ouder

We heten u en uw kind welkom op onze school. Uw kinderen worden op onze school begeleid door een gespecialiseerd en gedreven team dat bestaat uit onderwijzers, kleuterleidsters, paramedisch personeel (kinderverzorgster, verpleegster, kinesisten, ergotherapeuten en logopedisten), psycholoog, maatschappelijk werker, administratief personeel en opvoeders van het internaat.

Met ons team zijn we fier op onze ‘buitengewone’ school die instaat voor de verwezenlijking van een maximale ontwikkeling van elk kind. Het uitwerken van een individueel traject voor elk kind is een uitdaging waar dagelijks aan gewerkt wordt

Ouders zien wij als belangrijke partners tijdens de opvoeding van de kinderen. U kunt bij ons steeds terecht met vragen en suggesties, maar we stellen het op prijs als u vooraf contact opneemt met de school. Zo kunnen we een overlegmoment  organiseren zonder de normale gang van de lessen te verstoren en dit is in het belang van onze kinderen.

Met vriendelijke groet,

Hilde Vervaele

Directeur MPI Het vindingrijk