Aanbod

Wij zijn een school voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Wij zoeken én vinden voor elk kind de juiste manier van begeleiden en stimuleren. Wij zijn vindingrijk. Wij richten ons op mogelijkheden en kijken naar wat uw kind kan! We willen immers dat elk kind z’n kennis en vaardigheden kan vergroten.

Natuurlijk houden we hierbij rekening met de capaciteiten en persoonlijkheid van jouw kind. Wat uw kind al zelf kan, mag het ook zelf doen. Creativiteit en zelfredzaamheid spelen op onze school een grote rol.

We kiezen voor een aanpak die gericht is op zelfstandig functioneren, nu en later. Daarom hebben wij drie onderwijsstromen ontwikkeld die elk hun specifieke aanpak en manier van leren met zich meebrengen.

Zo hebben we de leerstroom, de ervaarstroom en de structuurstroom. Aan elke stroom is een gespecialiseerd team gekoppeld van leerkrachten, en paramedici. Zij vormen het ervaarteam, het leerteam, het structuurteam en het team EMB.