Type 4

Op onze school hebben we twee klassen voor leerlingen met attest type 4, leerlingen met een ernstig meervoudige beperking. Voor deze groep vertrekken we vanuit basale stimulatie van Andreas Frölich. Via basale stimulatie ontdekken onze leerlingen hun zintuigen op een creatieve manier. Ze doen dit via verschillende materialen, auditieve en visuele stimulatie, Hocus-Pocus, kookactiviteiten… en uit liefdevolle ontmoetingen in een één-één relatie.

We stimuleren onze leerlingen om zoveel mogelijk te bewegen via wandelingen, therapeutische interventie, snoezelen, beweging tijdens de verzorgingsmomenten, contact met de tuin…
Om een antwoord te bieden aan de zorgvraag en onderwijsbehoeften organiseren we een specifiek aanbod waaronder hippotherapie, hydrotherapie en Bobath-therapie.