Type 2

De ervaarklassen bieden onderwijs aan leerlingen met een attest type 2. Ook leerlingen met een attest type 4 waarvan de noden aansluiten bij het aanbod in de ervaarklassen kunnen er terecht.

We houden binnen ons aanbod rekening met alle leerlingen. We zorgen voor herkenbaarheid, voorspelbaarheid, rust en structuur om tot leren te komen.

 

Doelgroep

  • kleuters
  • 7 tot 13-jarigen
  • kinderen met matige tot ernstige leervertraging

Onze aanpak

  • kleine groepjes
  • een individuele aanpak
  • zelfredzaamheid
  • communicatievaardigheden
  • sociale vaardigheden
  • functioneel lezen, schrijven, rekenen
  • veel therapeutische hulp, vooral klasintern via kine, ergo en logo. Dit alles in een sfeer van veiligheid en geborgenheid