Type 2

 

Doelgroep

De ervaarklassen bieden onderwijs aan leerlingen met een attest type 2. Ook leerlingen met een attest type 4 waarvan de noden aansluiten bij het aanbod in de ervaarklassen kunnen er terecht.

  • kleuters
  • 7 tot 13-jarigen
  • kinderen met matige tot ernstige leervertraging

Onze aanpak

  • kleine groepjes
  • een individuele aanpak
  • zelfredzaamheid
  • communicatievaardigheden
  • sociale vaardigheden
  • functioneel lezen, schrijven, rekenen
  • veel therapeutische hulp, vooral klasintern via kine, ergo en logo. Dit alles in een sfeer van veiligheid en geborgenheid
We stimuleren onze leerlingen om zoveel mogelijk in beweging te zijn, zowel in het kader van de ontwikkelingsdoelen, als bij wijze van ontspanning of om de aandacht aan te scherpen. Bewegen tijdens en tussen de lessen: rekenen, tellen en meten op de speelplaats, leren oversteken op straat, karweitjes in de kinderboerderij en de moestuin.
We zien onze leerlingen graag en benaderen hen vanuit dat gevoel steeds op een positieve manier. De focus ligt op wat ze wél kunnen en goed doen. We kiezen ervoor gewenst gedrag te benadrukken en te belonen, eerder dan het gedrag van leerlingen bij te sturen door hen te straffen. Op een fijne manier met elkaar omgaan, samenwerken en rekening houden met elkaar zijn expliciete doelen. Waar nodig beschermen we de leerlingen in relatie tot andere leerlingen.  

 

We gaan met de leerlingen op verkenning in de brede omgeving en halen de wereld binnen in de klas. Bij elk thema bekijken we wat er in de buurt te bewonderen of te beleven valt, en indien mogelijk brengen we een bezoek of vragen we iemand van buiten de school om in de klas zijn verhaal te vertellen. Ouders verlenen een helpende hand bij het zwemmen en tijdens workshops.
Alle doelen worden op een creatieve manier verwerkt in thema’s. De leerlingen worden telkens gedurende een hele periode ondergedompeld in een nieuw thema. We kiezen ook voor een waaier aan creatieve werkvormen om de leerlingen te boeien en hen al doende te laten leren. Regelmatig werken we klas overschrijdend. Dan worden alle leerlingen van de ervaarklassen verdeeld in kleine groepjes en nemen ze deel aan verschillende workshops. Daarin kunnen ze laten zien welke kennis ze gedurende het thema hebben opgedaan. Daarnaast worden er regelmatig toonmomenten georganiseerd waarin de leerlingen elkaars werk kunnen bewonderen.