Ervaarteam

 

De ervaarklassen bieden onderwijs aan leerlingen met een attest buitengewoon onderwijs type 2. Ook leerlingen met een attest type 4 waarvan de noden aansluiten bij het aanbod in de ervaarklassen kunnen er terecht.

Visie

Het vindingrijk gelooft in de ontwikkelingskansen van alle leerlingen en wil een antwoord bieden op hun individuele zorg-, opvoedings-, onderwijsbehoeften. We hebben daarbij ook aandacht voor de ondersteuningsbehoeften van hun ouders en opvoeders.

We doen dit met respect voor de kernwaarden van onze school:

We stimuleren onze leerlingen om zoveel mogelijk in beweging te zijn, zowel in het kader van de ontwikkelingsdoelen, als bij wijze van ontspanning of om de aandacht aan te scherpen. Bewegen tijdens en tussen de lessen: rekenen, tellen en meten op de speelplaats, leren oversteken op straat, karweitjes in de kinderboerderij en de moestuin, … Regelmatig wordt er gewandeld naar de bibliotheek of de winkel. Op maandag starten alle leerlingen en leerkrachten de week samen met ochtendgymnastiek en op vrijdag organiseren we tijdens de middagpauze sport en spel.
We zien onze leerlingen graag en benaderen hen vanuit dat gevoel steeds op een positieve manier. De focus ligt op wat ze wél kunnen en goed doen. We kiezen ervoor gewenst gedrag te benadrukken en te belonen, eerder dan het gedrag van leerlingen bij te sturen door hen te straffen. Op een fijne manier met elkaar omgaan, samenwerken en rekening houden met elkaar zijn expliciete doelen. Waar nodig beschermen we de leerlingen in relatie tot andere leerlingen.  

 

We gaan met de leerlingen op verkenning in de brede omgeving en halen de wereld binnen in de klas. Bij elk thema bekijken we wat er in de buurt te bewonderen of te beleven valt, en indien mogelijk brengen we een bezoek of vragen we iemand van buiten de school om in de klas zijn verhaal te vertellen. Ouders verlenen een helpende hand bij het zwemmen en tijdens workshops.
Alle doelen worden op een creatieve manier verwerkt in thema’s. De leerlingen worden telkens gedurende een hele periode ondergedompeld in een nieuw thema. We kiezen ook voor een waaier aan creatieve werkvormen om de leerlingen te boeien en hen al doende te laten leren. Regelmatig werken we klas overschrijdend. Dan worden alle leerlingen van de ervaarklassen verdeeld in kleine groepjes en nemen ze deel aan verschillende workshops. Daarin kunnen ze laten zien welke kennis ze gedurende het thema hebben opgedaan. Daarnaast worden er regelmatig toonmomenten georganiseerd waarin de leerlingen elkaars werk kunnen bewonderen.