Type basisaanbod-structuurklas

De structuurklassen bieden onderwijs aan leerlingen met een attest  type basisaanbod, type 2 of type 4 voor wie herkenbaarheid, voorspelbaarheid, eenduidigheid, rust en structuur noodzakelijke voorwaarden zijn om tot leren te komen. Meestal gaat het om kinderen met een diagnose ASS, maar ook kinderen zonder deze diagnose,  kunnen er terecht.

Doelgroep

  • 7 tot 13-jarigen
  • kinderen met een multidisciplinaire diagnose autismespectrumstoornis
  • kinderen met leervertraging

Onze aanpak

Onze aanpak op maat:

  • individuele aanpak
  • gestructureerde, gevisualiseerde leersituaties
  • extra aandacht aan vaardigheden op vlak van communicatie, werkorganisatie, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en vrije tijd
  • deels geïntegreerd binnen school
  • deels autiklassen
  • dit alles binnen een kader van rust, veiligheid en voorspelbaarheid
We stimuleren onze leerlingen om zoveel mogelijk in beweging te zijn, zowel in het kader van de leer- en ontwikkelingsdoelen, als bij wijze van ontspanning of ontlading of om de aandacht aan te scherpen. Het aanbod hangt af van de mogelijkheden van de kinderen. Het kan gaan om massage, houdingswissels, snoezelen, bewegen op muziek, hippo-therapie, bewegingstussendoortjes in de klas, etc. Bij een bezoek aan de winkel of de bibliotheek, verkiezen we om te wandelen.
We zien onze leerlingen graag en kiezen voor een positieve benadering. Het welbevinden van onze leerlingen staat centraal en is dé voorwaarde om tot leren te komen. De focus ligt op leren omgaan met elkaar. Eigen gevoelens leren herkennen en duidelijk maken is daarbij erg belangrijk. De talenten en interesses van de leerlingen vormen steeds het vertrekpunt.
We gaan met de leerlingen op verkenning in de brede omgeving en halen de wereld binnen in de klas. Bij elk thema bekijken we wat er in de buurt te bewonderen of te beleven valt, en indien mogelijk brengen we een bezoek of vragen we iemand van buiten school om in de klas zijn verhaal te vertellen. Rekenen, tellen en meten doen we graag op de speelplaats, leren oversteken doen we op straat, elke week doen we karweitjes in de kinderboerderij of de moestuin. Ouders zijn steeds welkom om een handje te helpen.
We streven ernaar om de doelen op een creatieve manier aan te  bieden, vaak thema-gebonden. We maken gebruik van een waaier aan creatieve werkvormen om de leerlingen te boeien en hen al doende te laten leren. We stimuleren hen om creatief te denken.