ASS

We houden binnen ons onderwijs rekening met leerlingen met een attest  type basisaanbod, type 2 of type 4 voor wie herkenbaarheid, voorspelbaarheid, eenduidigheid, rust en structuur noodzakelijke voorwaarden zijn om tot leren te komen. Meestal gaat het om kinderen met een diagnose ASS.

Doelgroep

  • kinderen met een multidisciplinaire diagnose autismespectrumstoornis
  • kinderen met leervertraging

Onze aanpak

Onze aanpak op maat:

  • individuele aanpak
  • gestructureerde, gevisualiseerde leersituaties
  • extra aandacht aan vaardigheden op vlak van communicatie, werkorganisatie, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en vrije tijd
  •  geïntegreerd binnen school
  • dit alles binnen een kader van rust, veiligheid en voorspelbaarheid