Type basisaanbod-structuurklas

De structuurklassen bieden onderwijs aan leerlingen met een attest  type basisaanbod, type 2 of type 4 voor wie herkenbaarheid, voorspelbaarheid, eenduidigheid, rust en structuur noodzakelijke voorwaarden zijn om tot leren te komen. Meestal gaat het om kinderen met een diagnose ASS, maar ook kinderen zonder deze diagnose,  kunnen er terecht.

Doelgroep

  • 7 tot 13-jarigen
  • kinderen met een multidisciplinaire diagnose autismespectrumstoornis
  • kinderen met leervertraging

Onze aanpak

Onze aanpak op maat:

  • individuele aanpak
  • gestructureerde, gevisualiseerde leersituaties
  • extra aandacht aan vaardigheden op vlak van communicatie, werkorganisatie, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en vrije tijd
  • deels geïntegreerd binnen school
  • deels autiklassen
  • dit alles binnen een kader van rust, veiligheid en voorspelbaarheid