Onze schoolvisie

Schoolvisie MPI Het Vindingrijk

Met onze naam ‘Het Vindingrijk’ willen we de eigenheid van onze school onderstrepen.

We dragen trots onze Vindingrijk-waarden uit:

 

We zetten sterk in op gezondheid en beweging.

Onze school werkt en leeft met een hart voor elkaar.

We zijn een open school, waar de ouders en de buurt zich steeds welkom voelen.

Bovenal willen we op een creatieve manier het allerbeste onderwijs aanbieden.

Van harte welkom!