Onze schoolvisie

 

Schoolvisie MPI Het Vindingrijk

Met onze naam ‘Het Vindingrijk’ willen we de eigenheid van onze school onderstrepen.

We dragen trots onze Vindingrijk-waarden uit:

We zetten sterk in op gezondheid en beweging.
⛹️‍♀️🏊‍♀️🚴‍♀️🍊🍏

Dit doen we op volgende manieren:

 • jaarlijks zorgen we voor een gezond ontbijt voor alle leerlingen en hun leerkrachten, ook de buren worden hierop uitgenodigd,
 • de sint brengt mandarijntjes,
 • we snacken met fruit en water, OOG VOOR LEKKERS zorgt dat we elke week voldoende fruit hebben.
  Woensdag en vrijdag zijn onze vaste fruitdagen op school.
 • we nemen actief deel aan MOEV-activiteiten en tijdens de sportweek bieden we sportinitiaties aan.
 • We stimuleren onze leerlingen om zoveel mogelijk te bewegen via wandelingen, therapeutische interventie en snoezelen
 • We stimuleren onze leerlingen om zo veel mogelijk deel te nemen aan de speeltijden, Hippotherapie, hydrotherapie
 • Bewegen tijdens en tussen de lessen: rekenen, tellen en meten op de speelplaats, leren oversteken op straat, karweitjes in de kinderboerderij en de moestuin, …
 • Regelmatig wordt er gewandeld naar de bibliotheek of de winkel.

Onze school werkt en leeft met een hart voor elkaar.
🫶💚💜🤝

Dit doen we op volgende manieren:

 • leerlingen en leerkrachten helpen elkaar
 • leerlingen krijgen verantwoordelijkheden die ze aankunnen (helpen in de refter, begeleiding naar speelplaats, voorlezen in de klas)
 • er wordt geluisterd naar ieders verhaal en rekening gehouden met specifieke noden op moeilijke momenten.
 • We kiezen ervoor gewenst gedrag te benadrukken en te belonen, eerder dan het gedrag van leerlingen bij te sturen door hen te straffen.
 • Op een fijne manier met elkaar omgaan, samenwerken en rekening houden met elkaar zijn expliciete doelen.
 • Waar nodig beschermen we de leerlingen in relatie tot andere leerlingen.
 • Het welbevinden van onze leerlingen staat centraal en is dé voorwaarde om tot leren te komen.
 • De talenten en interesses van de leerlingen vormen steeds het vertrekpunt.

We zijn een open school, waar de ouders en de buurt zich steeds welkom voelen.
🗣👥👨‍👩‍👦‍👦🚆🚗🚍

Dit doen we op volgende manieren:

 • ouders worden uitgenodigd om de klassenraden over hun kind bij te wonen
 • er zijn ouders die mee gaan zwemmen
 • de buren worden uitgenodigd om deel te nemen aan de kerstbrunch
 • de boerderij in de buurt biedt ondersteuning aan onze schoolboerderij
 • ex-leerlingen komen helpen op school
 • jaarlijks organiseren we avondactiviteiten voor onze ouders
 • tijdens OC worden ouders onthaald in het oudercafé
 • we willen onze leerlingen in contact brengen met de nabije wereld buiten de school via bezoek aan de bibliotheek, wandelingen in het dorp, contacten met ouders en de wereld verder weg via hippotherapie, hydrotherapie.
 • Bij elk thema bekijken we wat er in de buurt te bewonderen of te beleven valt, en indien mogelijk brengen we een bezoek of vragen we iemand van buiten de school om in de klas zijn verhaal te vertellen.
 • Ouders zijn steeds welkom om een handje te helpen.

Bovenal willen we op een creatieve manier het allerbeste onderwijs aanbieden.
🎨🎼🧩🛠💻

Dit doen we op volgende manieren:

 • Om onze leerlingen te boeien, écht leren te faciliteren en ervoor te zorgen dat de leerstof maximaal beklijft, bieden we waar mogelijk projectwerk aan en concrete belevingen
 • We gaan op uitstap, te voet of met het openbaar vervoer
 • Veel leerlingen helpen graag in onze eigen kinderboerderij en moestuin
 • Ruimte voor expressie is er niet alleen tijdens de lessen muzische vorming
 • Via basale stimulatie ontdekken onze leerlingen hun zintuigen op een creatieve manier. Ze doen dit via verschillende materialen, auditieve en visuele stimulatie, Hocus-Pocus, kookactiviteiten
 • De leerlingen worden telkens gedurende een hele periode ondergedompeld in een nieuw thema.
 • We kiezen ook voor een waaier aan creatieve werkvormen om de leerlingen te boeien en hen al doende te laten leren.
 • Regelmatig werken we klasoverschrijdend. Dan worden alle leerlingen van de ervaarklassen verdeeld in kleine groepjes en nemen ze deel aan verschillende workshops.

Van harte welkom!