Visie

Ik ben mezelf – gedragen door sterke handen

sportief mag ik zijn – met een open blik kijk ik naar buiten

Ik mag op een veilige manier de wereld ontdekken

Jij begeleidt mij – bij voelen en ervaren

In weten en verbinden – tussen ontelbare kleuren

Onze school is mijn leerplek

Ouders en buren en wij

Horen er allemaal bij

Open deuren

Ik kijk rechtdoor en achterom

naar waar mijn leren ooit begon

 

Met onze nieuwe naam ‘Het Vindingrijk’ willen we de eigenheid van onze school onderstrepen.

We dragen trots onze Vindingrijk-waarden uit:

We zetten sterk in op gezondheid en beweging

Onze school werkt en leeft met een hart voor elkaar

We zijn een open school, waar de ouders en de buurt zich steeds welkom voelen

Bovenal willen we op een creatieve manier het allerbeste onderwijs aanbieden

Als school bieden we onderwijs aan kleuters en lagere schoolkinderen met specifieke onderwijsbehoeften in diverse contexten.

We willen een school zijn waar onze unieke leerlingen de kans krijgen om hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en deze te laten groeien.

 

Als GO! school spreekt het voor zich dat we ook de waarden van het Pedagogisch Project naleven. Deze kunt u uitvoerig nalezen op de website van het GO!.

Van harte welkom!